CATACUMBA FILM FESTIVAL

>> Festival Internacional de Curtmetratges Catacumba -FICCA´t 2019-

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 <

> BASES DEL CONCURS FICCA´t 2019

Español - English - Valencià

Descarregar bases en PDF

1.- El festival és d'ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors i totes les realitzadores de qualsevol nacionalitat.

2.- El festival pretén arreplegar propostes cinematogràfiques independents que oferisquen una mirada alternativa creada a partir de la transversalitat que permet el llenguatge fílmic i que, d'alguna manera, subvertixen la moral, desarticulen les repressions, les nostres filies i fòbies i evidencien els defectes estructurals de la nostra societat. Aquestes obres podrien situar-se en la CULTURA UNDERGROUND, EL CINEMA CLANDESTÍ i EL CINEMA EXPERIMENTAL.

La temàtica serà lliure. L'organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera (ficció, animació i documental).

3.- La durada màxima de l'obra presentada a competició serà de FINS A 30 MINUTS.

4.- Per a participar en les seccions competitives, els treballs hauran d'haver sigut PRODUÏTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2017.

5.- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma.

Les obres inscrites per a la seua PRESELECCIÓ hauran de presentar-se en la seua versió original AMB SUBTÍTOLS en espanyol, català, anglès o francés si la versió original està en altres idiomes diferents a l'espanyol o al català.

Les obres definitivament SELECCIONADES, si estan en altres idiomes, hi aportaran una còpia amb el subtítol inserit en espanyol o català, llesta per a la seua projecció (Mov/Mp4, Codec: H.264 - Resolució: 1080p, 720p).

6.- La INSCRIPCIÓ es podrà realitzar DES DEL 10 DE JUNY DEL 2019 Al 3 DE SETEMBRE DEL 2019 a través de les següents plataformes:

La INSCRIPCIÓ es realitzarà a través de l'enviament online del curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes online:


www.filmfreeway.com

www.shortfilmdepot.com

www.movibeta.com

www.festhome.com

Click for Festivals - Connecting Films and Festivals www.clickforfestivals.com

Les seccions oficials de caràcter internacional tenen una taxa d'inscripció indicada en les plataformes. La resta de seccions no té taxes d'inscripció. En el procés de preselecció únicament s'establirà comunicació amb els participants a través d'aquestes plataformes. El contingut és privat i solament accessible pel festival i els seus col·laboradors. Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l'arxiu del festival. Cada autor, col·lectiu, productora o distribuïdora podrà presentar més d'una obra. L'acceptació de participar en aquest festival no suposarà cap despesa econòmica afegit per a l'organització.

7.- SECCIONS:

-Secció Oficial (Oficial Competitiva Internacional)
Secció Oficial de caràcter internacional. Opten tots els curtmetratges de ficció, animació i documental.

-Curtmetratge més entranyable (Oficial Competitiva Internacional)
Secció destinada a premiar l'originalitat i creativitat.

-València Cinema (Competitiva curtmetratges valencians)
Secció específica (els curtmetratges valencians seleccionats en les seccions internacionals també competeixen en aquesta secció específica). Els curtmetratges valencians no tenen taxa d'inscripció a través de les plataformes (movibeta/festhome/clickforfestival). Es considerarà curtmetratge valencià als treballs en els quals la productora, el director o el guionista tinguen la seua seu o hagen nascut a la Comunitat Valenciana. Haurà d'indicar-se en l'enviament.

Tots els curtmetratges inscrits opten a qualsevol de les seccions plantejades.

L'organització seleccionarà un mínim de quinze curtmetratges finalistes per a la secció oficial que seran projectats durant el festival Catacumba, al mes de novembre. D'altra banda, tres curtmetratges optaran a la Secció Curtmetratge més entranyable. L'organització es reserva el dret de poder ampliar el nombre de curtmetratges finalistes.

8.- S'estableixen els següents PREMIS per a les seccions competitives, atorgats per un jurat format per professionals del sector triats per l'organització, el públic assistent a les projeccions i l'organització del Festival:

a) “Fetus d'Or del Jurado al Millor Curtmetratge Catacumba 2019”. Secció Oficial. Trofeu i premi en metàl·lic de 1250€

b) “Fetus d'Or del Públic al Millor Curtmetratge Catacumba 2019”. Secció Oficial. Trofeu i premi en metàl·lic de 250€

c) “Nina Trencada al Curtmetratge més entranyable Catacumba 2019”. Secció Curtmetratge més Entranyable. Trofeu i premi en metàl·lic de 250€

d) “Premi al millor curtmetratge d'animació Catacumba 2019”. Secció oficial. Premi en metàl·lic de 250€.

e) “Premi a la millor actriu Catacumba 2019”. Secció Oficial. Guardó.

f) “Premi al millor actor Catacumba 2019”. Secció Oficial. Guardó. g) “Premi València Cinema 2019”. Secció València Cinema. Guardó.


Els premis es faran públics durant la cerimònia de lliurament de premis de Catacumba 2019. Els trofeus s'oferiran als premiats assistents (o a la persona autoritzada per aquests) durant cerimònia i en cap cas s'enviaran per correu. Els premis estaran subjectes a les retencions legals establides. La resolució de l'organització i del jurat serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis. Els premis poden recaure sobre una mateixa obra.

9.- L'autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seua competència sempre que no estiguen sotmesos a cap responsabilitat legal o existisquen drets a tercers.

L'organització podrà lliurement fer ús de tots els curtmetratges seleccionats, de manera parcial, per a promocionar el FICCA’T, Catacumba, la web i/o el blog oficial, sempre respectant els drets d'autor/a.

10.- La inscripció suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l'organització del Festival.

11.- L'organització es reserva la possibilitat de canviar aquestes bases previ avís.

12.- Per a més informació poden consultar la web www.catacumba.org i/o dirigir-se directament a cinecatacumba@gmail.com

CATACUMBA FILM FESTIVAL. 2000-2019 | Contacto: cinecatacumba@gmail.com