CATACUMBA FILM FESTIVAL

Bases cortometrajes | Bases "Lo que mola es el stop motion"

>> Festival Internacional de Curtmetratges Catacumba -FICCA´t 2017-

2015 | 2016 | 2017 <

> BASES DEL CONCURS FICCA´t 2017

Español - English - Valencià

Descarregar bases en PDF

1.- El festival és d'ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors i totes les realitzadores de qualsevol nacionalitat.

2.- El festival pretén arreplegar propostes cinematogràfiques independents que oferisquen una mirada alternativa creada a partir de la transversalitat que permet el llenguatge fílmic i que, d'alguna manera, subvertixen la moral, desarticulen les repressions, les nostres filies i fòbies i evidencien els defectes estructurals de la nostra societat. Aquestes obres podrien situar-se en la CULTURA UNDERGROUND, EL CINEMA CLANDESTÍ i EL CINEMA EXPERIMENTAL. La temàtica serà lliure. L'organització valorarà totes les propostes rebudes de la mateixa manera.

3.- La durada màxima de l'obra presentada a competició serà de FINS A 30 MINUTS, tot i que si supera la mitja hora també podrà ser seleccionada, però sempre fora de competició.

4.- Per a participar en les seccions competitives, els treballs hauran d'haver sigut PRODUÏTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2015.

5.- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma.

Les obres inscrites per a la seua PRESELECCIÓ hauran de presentar-se en la seua versió original AMB SUBTÍTOLS en espanyol, català, anglès o francés si la versió original està en altres idiomes diferents a l'espanyol o al català.

Les obres definitivament SELECCIONADES, si estan en altres idiomes, hi aportaran una còpia amb el subtítol inserit en espanyol o català, llesta per a la seua projecció.

6.- La data límit d'enviament i inscripció serà el 31 DE JULIO DEL 2017. La INSCRIPCIÓ es realitzarà a través de l'enviament online del curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes online:

www.festhome.com

www.shortfilmdepot.com

www.filmfreeway.com


Cada autor, autora o col·lectiu podrà presentar més d'una obra. En el procés de preselecció únicament s'establirà comunicació amb els participants a través d'aquestes plataformes. El contingut és privat i solament accessible pel festival i els seus col·laboradors. Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l'arxiu del festival. L'acceptació de participar en aquest festival no suposarà cap despesa econòmica afegit per a l'organització.

7.- Per als curtmetratges, el festival consta de les següents SECCIONS:

-Secció Oficial (Competitiva)
-Curtmetratge més entranyable (Competitiva)
-Cinematografia valenciana (No competitiva)
-Altres mirades (No competitiva)

L'organització es reserva el dret de poder modificar les categories en les quals es dividix el festival. L'organització seleccionarà un mínim de deu curtmetratges finalistes per a la secció oficial que seran projectats durant el festival Catacumba, al mes de novembre. D'altra banda, sis curtmetratges optaran a la Secció Curtmetratge més entranyable. L'organització també es reserva el dret de poder modificar el nombre de curtmetratges finalistes.

8.- S'estableixen els següents PREMIS per a les seccions competitives, atorgats per un jurat format per professionals del sector triats per l'organització, el públic assistent a les projeccions i l'organització del Festival:

a) “Fetus d'Or del Jurado al Millor Curtmetratge FICCA´T 2017”. Trofeu i premi en metàl·lic de 1000€
b) “Fetus d'Or del Públic al Millor Curtmetratge FICCA´T 2017”. Trofeu i premi en metàl·lic de 250€
c) “Nina Trencada al Curtmetratge més entranyable FICCA´T 2017”. Trofeu i premi en metàl·lic de 250€
d) “Premi a la millor actriu *FICCA´T 2016”. Guardó.
i) “Premi al millor actor *FICCA´T 2016”. Guardó.

Els premis es faran públics durant la cerimònia de lliurament de premis de Catacumba 2017. Els trofeus s'oferiran als premiats assistents (o a la persona autoritzada per aquests) durant cerimònia i en cap cas s'enviaran per correu. Els premis estaran subjectes a les retencions legals establides. La resolució de l'organització i del jurat serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis.

Els treballs seleccionats, així com els premiats, indicaran, sempre que siga possible, l'atorgament d'aquests premis o selecció en possibles promocions mitjançant la imatge subministrada pel Festival.

9.- L'autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seua competència sempre que no estiguen sotmesos a cap responsabilitat legal o existisquen drets a tercers.

L'organització podrà lliurement fer ús de tots els curtmetratges seleccionats, de manera parcial, per a promocionar el FICCA’T, Catacumba, la web i/o el blog oficial, sempre respectant els drets d'autor/a.

10.- La inscripció suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l'organització del Festival.

11.- L'organització es reserva la possibilitat de canviar aquestes bases previ avís.

12.- Per a més informació poden consultar la web www.catacumba.org i/o dirigir-se directament a cinecatacumba@gmail.com

CATACUMBA FILM FESTIVAL. 2000-2017 | Contacto: cinecatacumba@gmail.com