CATACUMBA FILM FESTIVAL

Bases cortometrajes | Bases "Lo que mola es el stop motion"

>> Secció "Lo que mola es el Stop Motion"

2015 | 2016 | 2017 <

> BASES PER PARTICIPAR EN LA CATEGORIA DE STOP MOTION

Español - English - Valencià

La categoria de Stop Motion es una secció paral·lela de Catacumba Film Festival 2018. Si no complixes algun dels requisits d'aquestes bases consulta el reglament del FICCA´t 2018.

Descarregar bases en PDF

1.- El festival és d'ÀMBIT INTERNACIONAL. La participació en el festival està oberta a tots els realitzadors/as de qualsevol nacionalitat.

2.- Podran participar curtmetratges realitzats amb la tècnica de STOP MOTION (Per a qualsevol altra tècnica pot revisar les bases del FICCA´t 2018).

3.- La durada màxima de l'obra serà de fins a 30 MINUTS.

4.- Per a participar en les seccions competitives, els treballs hauran d'haver sigut PRODUÏTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2016.

5.- Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol idioma.

Les obres inscrites per a la seua PRESELECCIÓ hauran de presentar-se en versió original AMB SUBTÍTOLS en espanyol o català, anglés o francés si la versió original està en altres idiomes diferents de l'espanyol o el català.

Les obres definitivament SELECCIONADES, si estan en altres idiomes, hi aportaran una còpia amb el subtítol inserit en espanyol o català, llesta per a la seua projecció.

6.- La data límit d'enviament i inscripció serà el 31 DE MAIG DEL 2018. La INSCRIPCIÓ es realitzarà a través de l'enviament online del curtmetratge mitjançant alguna de les següents plataformes online:

www.shortfilmdepot.com

www.filmfreeway.com

www.movibeta.com

www.festhome.com

Cada autor, autora o col·lectiu podrà presentar més d'una obra. En el procés de preselecció únicament s'establirà comunicació amb els participants a través d'aquestes plataformes. El contingut és privat i solament accessible pel festival i els seus col·laboradors. Tota la documentació rebuda passarà a formar part de l'arxiu del festival. L'acceptació de participar en aquest festival no suposarà cap despesa econòmica afegit per a l'organització.

7.- Participar en aquesta categoria no exclou poder participar en alguna de les altres seccions de Catacumba Film Festival. En inscriure's en aquesta secció, el curtmetratge quedarà inscrit automàticament per a participar en qualsevol secció del festival (si compleix els requisits de les bases del FICCA´t 2018). Si aquest fora seleccionat en la secció oficial optarà a tots els premis.

Els curtmetratges seleccionats seran projectats en Catacumba Film Festival 2018.

8.- PREMIS -atorgats per l'animador en Stop Motion Pablo Llorens-:

a) “Millor curtmetratge”. Premi en metàl·lic de 250€
b) “Millor animació”. Guardó.
c) “Millor personatge”. Guardó.
d) “Millor innovació o invenció tècnic - artística”. Guardó.

Els premis es faran públics durant la cerimònia de lliurament de premis de Catacumba 2018. Aquests premis estaran subjectes a les retencions legals establides. La resolució de l'organització i del jurat serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis.

Els treballs seleccionats, així com els premiats, indicaran, sempre que siga possible, l'atorgament d'aquests premis o selecció en possibles promocions mitjançant la imatge subministrada pel Festival.

9.- L'autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seua competència sempre que no estiguen sotmesos a cap responsabilitat legal o existisquen drets a tercers.

L'organització podrà lliurement fer ús de tots els curtmetratges seleccionats, de manera parcial, per a promocionar el FICCA’T, Catacumba, la web i/o el blog oficial, sempre respectant els drets d'autor/a.

10.- La inscripció suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l'organització del Festival.

11.- L'organització es reserva la possibilitat de canviar aquestes bases previ avís.

12.- Per a més informació poden consultar la web www.catacumba.org i/o dirigir-se directament a cinecatacumba@gmail.com

CATACUMBA FILM FESTIVAL. 2000-2019 | Contacto: cinecatacumba@gmail.com